Welkom op de website van LDC De Klapstoel.Ons busje komt zo…

Met LDC De Klapstoel zijn we een project aan het uitwerken om mensen te bereiken die niet in De Klapstoel geraken. Onze buurtbus trekt doorheen Halen. Tijdens deze ritten delen vrijwilligers soep uit om contacten tussen buurtbewoners te bevorderen en zo het zorgen voor elkaar te vergroten. De kofferruimte van het busje wordt optimaal benut om een aantal voorzieningen aan te bieden zoals een bibkoffer, een uitleenpunt met zorgmateriaal, een laptop met eID lezer, allerlei reservatieformulieren en documenten voor tegemoetkomingen, huisvuilzakken enz... Praktisch vertrekt het busje ’s morgens om mensen die ingeschreven zijn voor een cursus/infosessie in de Klapstoel (gratis) op te halen waarna het op soepronde vertrekt. ’s Middags rijdt het busje terug rond om mensen op te halen/thuis te brengen. In de namiddag is er weer een soepronde en als laatste brengt het busje de deelnemers van cursussen/infosessies terug naar huis. Om dit project te realiseren zoeken we nog vrijwilligers om met de bus te rijden, om de mensen de voorzieningen (zie boven) aan te bieden en om het project in goede banen te leiden. Om met de bus te rijden volstaat een gewoon B rijbewijs. Heb je interesse, neem dan contact op met LDC De Klapstoel op 013/46 03 78 of dienstencentrum@halen.be