Welkom op de website van LDC De Klapstoel.Enquête LDC De Klapstoel

Beste bezoeker van lokaal dienstencentrum De Klapstoel. We proberen de werking van De Klapstoel voortdurend te verbeteren. Daarom willen we uw mening kennen. Hoe tevreden bent u over het dienstencentrum? In deze vragenlijst vindt u een aantal vragen over belangrijke thema’s. Door de vragen te beantwoorden, helpt u ons een heel stuk vooruit. De vragenlijst is anoniem. U hoeft enkel die vragen in te vullen die op u van toepassing zijn. Graag ontvangen wij deze enquête ingevuld terug voor eind mei 2017. U mag deze terugsturen via de post, afgeven aan een medewerker in het dienstencentrum of in de “tevredenheidsbus” steken in de ontmoetingsruimte van het dienstencentrum. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Team LDC De Klapstoel

Ga naar de vragenlijst =>


Ons busje komt zo…

Met LDC De Klapstoel zijn we een project aan het uitwerken om mensen te bereiken die niet in De Klapstoel geraken. Onze buurtbus trekt doorheen Halen. Tijdens deze ritten delen vrijwilligers soep uit om contacten tussen buurtbewoners te bevorderen en zo het zorgen voor elkaar te vergroten. De kofferruimte van het busje wordt optimaal benut om een aantal voorzieningen aan te bieden zoals een bibkoffer, een uitleenpunt met zorgmateriaal, een laptop met eID lezer, allerlei reservatieformulieren en documenten voor tegemoetkomingen, huisvuilzakken enz... Praktisch vertrekt het busje ’s morgens om mensen die ingeschreven zijn voor een cursus/infosessie in de Klapstoel (gratis) op te halen waarna het op soepronde vertrekt. ’s Middags rijdt het busje terug rond om mensen op te halen/thuis te brengen. In de namiddag is er weer een soepronde en als laatste brengt het busje de deelnemers van cursussen/infosessies terug naar huis. Om dit project te realiseren zoeken we nog vrijwilligers om met de bus te rijden, om de mensen de voorzieningen (zie boven) aan te bieden en om het project in goede banen te leiden. Om met de bus te rijden volstaat een gewoon B rijbewijs. Heb je interesse, neem dan contact op met LDC De Klapstoel op 013/46 03 78 of dienstencentrum@halen.be