De klapbusStad Halen zet in op zorgzame buurten

Het dienstencentrum De Klapstoel werkt met buurtgezellen al enkele jaren rond buurtgerichte zorg. Vrijwilligers hebben in Zelk en Loksbergen bij alle 76 tot 86 jarigen huisbezoeken afgelegd om het zorgaanbod toe te lichten, om de noden en behoeften van onze inwoners te bevragen en om sociale contacten in de buurten te bevorderen. We hadden graag alle 65 plussers bezocht maar omdat dit praktisch niet haalbaar is, hebben we gekozen voor een leeftijd waarop de meesten nog heel zelfstandig zijn maar toch al wat hulp kunnen gebruiken om het leven aangenamer te maken. Uit de gesprekken komt vooral dat mensen zich zorgen maken rond sociale contacten en mobiliteit. Dit jaar gaan we op bezoek bij de inwoners van Zelem, daarna is Halen aan de buurt. Ondertussen diende er zich een mooie projectoproep aan waarop het stadsbestuur intekende. We kunnen met de steun van Europa, de provincie Limburg, VLM en leader Haspengouw starten met een primeur in Vlaanderen: een busje dat voorzieningen naar de mensen toe brengt, dat zorgt voor sociale contacten tussen buurtbewoners én dat mensen van en naar de Klapstoel vervoert. Al gauw kwamen we op de naam Klapbus, het is een bus waar mensen een klapke kunnen doen en zo behouden we de link met de Klapstoel…