De Klapstoel - Doelstelling

Het lokaal dienstencentrum De Klapstoel is verbonden aan de Stad Halen en staat ter beschikking voor alle inwoners van Halen. Men kan er terecht voor dienstverlening, info, vorming en recreatie. Het is de centrale ankerplaats in de buurt die bezoekers informeert en leidt naar gepaste, bestaande zorg- en dienstverlening. De hoofddoelstelling van ons LDC is om inwoners zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen en leven. Ook willen we de integratie van de inwoners bevorderen met speciale aandacht voor zorgbehoevende mensen. Daarnaast willen we met ons aanbod de vereenzaming tegengaan en een sociaal netwerk creeren voor alle inwoners. Deze doelstellingen proberen we te realiseren door:

Enerzijds het aanbieden van verschillende vormen van dienstenverlening: hulp bij dagdagelijkse leven (pedicure, consult dietist, bloeddrukmeting, enz), informatiepunt sociale dienst (pensioenen, belastingen, enz), warme maaltijden (dagelijks in het LDC, maandelijks in GC De Rietbron), Minder Mobiele Centrale, zorg- en dienstenbemiddeling, directe thuishulp en boodschappenhulp.

Anderzijds het organiseren van allerlei informerende, vormende en recreatieve activiteiten in het lokaal. Doel hiervan is de mensen info te bieden waardoor ze langer zelfstandig kunnen wonen. Ook het opbouwen en onderhouden van het sociale netwerk van onze bezoeker en het scheppen van kansen voor ontmoeting zijn belangrijke pijlers bij deze methode.

De activiteiten en workshops worden georganiseerd i.s.m. vrijwilligers, professionele organisaties en plaatselijke verenigingen. Vrijwilligerswerk binnen het lokaal heeft als ondersteunende functie zowel een waarde voor de dienst als voor de vrijwilliger zelf.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk in de Klapstoel is niet louter een middel, maar ook een doel. Het wegvallen van de verantwoordelijkheden en de sociale contacten die het werk en de zorg om de kinderen met zich meebrachten ruimt plaats voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. Naast een groot aantal vrijwilligers die cursussen begeleiden, workshop geven, toogmomenten organiseren of instaan voor andere verantwoordelijkheden is er ook een centrumraad.
Hierin zitten de vertegenwoordigers van de gebruikers. Deze centrumraad komt maandelijks samen en ondersteund de centrumleidster in de dagdagelijkse werking van het dienstencentrum (activiteitenprogramma, dienstverlening, jaarverslag en nog zoveel meer).

De redactieraad brengt 4x/jaar een seniorengazetje uit. In totaal zijn er een 50 tal vrijwilligers actief in LDC De Klapstoel die zorgen voor een optimale werking en dienstverlening. Wil je graag vrijwilliger worden in De Klapstoel? Neem dan zeker contact op met Wendy Ceustermans.