Klapbus - Voorzieningen:

Waarvoor kan je de Klapbus gebruiken?

Om elkaar te kunnen ontmoeten! Ontmoeten is het gepland of ongepland samenkomen van een aantal mensen. Het doel is dat deze mensen met elkaar praten, een luisterend oor bieden en samen leuke activiteiten kunnen doen. We zorgen voor at tafels en stoelen, een tas soep en een gezellige babbel.
Om voorzieningen naar de mensen te brengen!
Omwille van diverse redenen is het voor senioren veel gemakkelijker als er een aantal specifieke diensten en voorzieningen dicht bij huis verdeeld worden aan vaste haltes.
Waarmee is de Klapbus allemaal uitgerust?
- een bibkoffer met uitleenbare (grootletter)boeken;
- een laptop met eID lezer om bv tegemoetkomingen aan te vragen;
- een printer om aanvraagformulieren te printen;
- een bloeddrukmeter;
- afspraak voor aanvraag klusdienst, poetshulp, gezinshulp, minder mobiele centrale;
- mogelijkheid om medische voorschriften aan een apotheker te bezorgen;
- inschrijving dorpsrestaurant Zelem/Halen en activiteiten LDC De Klapstoel;
- aanvraag cultuurcheques;
- aanvraag documenten burgerlijke stand en bevolking;
- aankoop huisvuilzakken en pmd zakken;
- Allerlei informatie

Om je te vervoeren van en naar De Klapstoel!
Wil je graag een maaltijd, naar een activiteit, workshop, cursus, ontmoetingsmoment van het dienstencentrum De Klapstoel komen, maar is vervoer een probleem? Bel dan minstens 2 dagen vooraf om je vervoer aan te vragen: 013/460378


Ga terug naar het overzicht